rzszpilzno@interia.pl   14 690 18 14

Pedagog Szkolny


Zadaniem pedagoga szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
oraz organizacja i udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pedagog szkolny oferuje różne formy wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pomoc uczniom w zakresie:

• rozwiązywania problemów w nauce,
• udzielania wsparcia osobom mających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
• rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
• radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych,
• rozwiązywania problemów osobistych,
• eliminowania napięć psychicznych, lękowych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole).

Drogi Uczniu, Uczennico!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
• masz problemy rodzinne,
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Napisz do pedagoga szkolnego e-mail: a.ziaja@szkolyrzemiosla-pilzno.pl lub odezwij sie na Messenger/Skype

Pomoc rodzicom uczniów w zakresie:

• rozwiązywania problemów wychowawczych,
• pokonywania trudności szkolnych dzieci,
• inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny zaprasza do:
• korzystania z indywidualnych porad i konsultacji,
• kontaktu e-mail: a.ziaja@szkolyrzemiosla-pilzno.pl

Pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie:

• rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych,
• realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych,
• organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam do współpracy
Aneta Ziaja


Pani Aneta Ziaja e-mail: a.ziaja@szkolyrzemiosla-pilzno.pl

tel.: 14 690 18 69