rzszpilzno@interia.pl   14 690 18 14

Klasy

"W wychowaniu trzeba używać takich argumentów, które przekonują wychowanka, a nie wychowawcę."