rzszpilzno@interia.pl   14 690 18 14

„Manjares españoles - poznajemy gastronomię Andaluzji"

„Manjares españoles - poznajemy gastronomię Andaluzji"

O projekcie:„Manjares españoles - poznajemy gastronomię Andaluzji" projekt prowadzony przez fundację Delta - lidera konsorcjum, polega na organizacji staży zawodowych w Granadzie (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół I stopnia w Tarnowie i Pilźnie oraz staży kadry.

Zagraniczne mobilności uczniów zorganizowane zostały 19 osobowej grup uczestników/ uczniów w zawodach kucharz, cukiernik i piekarz. Stażyści w terminie od 04/09/2021 do 18/09/2021 odbywają praktyki w lokalnych zakładach – restauracjach, cukierniach i piekarni; La Cueva 1900, La Entreplanta, Vintago Café, La Tana, Pasteleria Carolina Jimenez, Malamiga i Los Artesanos de Granada SL.

Na początku stażu każdy uczestnik zapoznawał się z drogą do firmy (dojście pieszo, autobus, metro) oraz ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem firmy do której został skierowany. Został zapoznany z zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy. Wdrażane są zasady pracy i etyki zawodowej uzależnione od charakteru stanowiska pracy oraz procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie.

Kolejny etap staży to zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności na stanowisku pracy („on the job training”). Realizacja praktyk, zgodnie z ustalonymi ramowymi programami gwarantuje możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, osobiste przećwiczenie wszystkich czynności zawodowych w codziennej pracy oraz zdobycie umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami oraz poznanie lokalnych receptur.

Projekt zakłada uzyskanie przez stażystów, osoby uczące się min. 2 poziomu EQF. To komasacja doświadczenia zawodowego zdobytego podczas praktyk krajowych oraz kompetencji uzyskanych w wyniku staży zagranicznych. Aby zapewnić wymierne rezultaty ustalone zostały cele edukacyjno-zawodowe dla branż, ujęte w Ramowych programach staży, uzgodnionych z partnerem. Szacunkowy czas przeznaczony na poszczególne treści zaplanowany został w dołączonych ramowych programach staży dla poszczególnych zawodów.

Program staży; łącznie do przepracowania każdy uczestnik ma 70 godzin stażowych potwierdzonych certyfikatem od pracodawcy.
Dzień 1/ Przejazd do firm stażowych pod opieką pracowników Universal Mobility- początek praktyk.
Dzień 2–5/ Staże zawodowe u pracodawców – 7h/ dzień.
Dzień 6 – 7/ wolny od zajęć- realizacja programu kulturowego
Dzień 8–12/ Staże zawodowe u pracodawców – 7h/dzień.
Dzień 12/ Końcowe spotkanie ewaluacyjne.

Czas szybko mija, nikt się nie nudzi, stażyści mają precyzyjnie zaplanowany program kulturowy z lekcjami hiszpańskiego, wycieczkami z przewodnikiem po mieście oraz dwoma wycieczkami do nadmorskich miejscowości Nerja i Malagi.


Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II

O projekcie:Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II – staże rzemieślnicze w Hiszpanii, prowadzony przez fundację Delta – lidera konsorcjum wraz z Izbą Rzemieślniczą z Tarnowa. Jest to kontynuacją wcześniejszej edycji staży zawodowych organizowanych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół w Tarnowie i Pilźnie oraz staży kadry. W projekcie bierze udział 24 uczniów: fryzjerów i elektro-mechaników samochodowych oraz 10 osób kadry (nauczycieli, osób prowadzących i odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkołach branżowych).

Mając na uwadze duże zainteresowanie stażami w najpopularniejszych zawodach fryzjer oraz elektro-mechanik samochodowy, podjęto decyzję o kontynuacji mobilności w Hiszpanii dla kolejnej grupy 24 uczniów w tych zawodach oraz 10 osobach kadry prowadzącej i organizującej kształcenie i szkolenie zawodowe, dla których zaplanowano 2/1 tygodniowe staże w Sewilli w okresie styczeń-luty 2020.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Zakłada się dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poszerzenie horyzontów uczestników, umożliwienie im zapoznania się z technologiami stosowanymi w hiszpańskich zakładach fryzjerskich i samochodowych, poznanie przez nich aktualnych i regionalnych trendów we fryzjerstwie, diagnozowania stanu technicznego i wykonywania napraw pojazdów. Projekt odpowiada na potrzebę uzupełnienia kompetencji zawodowych, kompetencjami językowymi i społecznymi, poprawiającymi elastyczność i możliwości zatrudnienia.Rekrutacja


Przygotowanie do wyjazdu


Program staży


Opis wyjazdu


Podsumowanie


Upowszechnianie rezultatów


Archiwum


Galeria

Opis działań w projekcie "Terminator 2 - zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła"

Adresy materiałów promocyjnych

Regulamin rekrutacji

Formularz aplikacyjny

Kontakt

  ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno
  14 672 21 41
  rzszpilzno@interia.pl

Copyright © Aneta Ziaja